Filter

close
0
Onbeperkt
VINYL (Kleefletters - kleefnamen - kleeftekst)
Hier kan u kleefnamen of teksten aanvragen. Alle lettertypes zijn in principe mogelijk.
U kan kiezen tussen heel wat basiskleuren.

Heel leuk om een huwelijks-, communie-, verjaardag- of geboortekado een persoonlijk tintje te geven.
Wel opletten dat de achtergrond geen reliëf heeft. Het moet een vlakke ondergrond hebben.

De naam of tekst komt als 1 geheel toe. Het is dus niet de bedoeling dat je letter per letter zelf plaats!!

WERKWIJZE:
- Wrijf goed over de kleefnaam of tekst. (op de transparante folie)
- Leg de naam omgekeerd
- Daarna trek je de bovenste papieren laag van de onderste laag (transparante folie)
  De kleefletters blijven op de transparante laag.
- Kleef dit nu op het te personaliseren object.
- Wrijf goed over de kleefnaam of tekst.
- Haal langzaam de transparante folie van het object, de kleefnaam moet kleven aan het object.

Het kan zijn dat u wat moet helpen om de kleefletters op de achtergrond te houden.

Opmerking: Goed nagaan of je de tekst leesbaar of in spiegelschrift moet hebben.
Als de kleeftekst bv aan de binnenkant van een autoruit moet hangen dan moet de tekst in spiegelschrift!


Weergave: